Kontakt


Kontakt oss aller helst på e-post eller Facebook.
Ønsker du å bli medlem, ordner du det her.

Grønland Beboerforening
Adresse:
Grønland 28
0188 Oslo
E-post: styreleder@gronland-bf.no

Facebook
For løpende oppdateringer om hva beboerforeningen engasjerer seg i, følg oss på Facebook:
Grønland Beboerforening på Facebook
Grønland Beboerforening | e-post | Grønland 28 | 0188 Oslo