Styret


Berit Jagman
Styreleder


Høyoppløst bilde til bruk for presse:
Last ned
Fotokreditt: Pia Prestmo.

Berit Jagman. Foto: Pia Prestmo

Pia Prestmo
Sekretær


Høyoppløst bilde til bruk for presse:
Last ned
Fotokreditt: Yann Aker.

Pia Prestmo. Foto: Yann Aker

Andreas Olsen
Kasserer


Høyoppløst bilde til bruk for presse:
Last ned
Fotokreditt: Yann Aker.

Andreas Olsen. Foto: Yann Aker

Mari Ann Pettersen
Styremedlem

Mari Ann Pettersen. Foto:

Nina Reim
Styremedlem

Nina Reim. Foto:

Stein Log
Varamedlem

Stein Log. Foto:

Petter Jensen
Varamedlem

Petter Jensen. Foto:

Anne Camilla Bergkvist
Revisor

Valgkomite
Veikko Keteli
Åse Anna Markussen
Olaf Svorstøl

Grønland Beboerforening | e-post | Grønland 28 | 0188 Oslo